Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

ຄະນະສະເພາະກິດເມືອງທຸລະຄົມສືບຕໍ່ຕັ້ງດ່ານກວດກາຄັດກອງການເຂົ້າອອກເມືອງເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

1 min read

ເພື່ອສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນຈາກພຶດຕິກໍາຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນຮອບຜ່ານມາ, ທັງເປັນການສືບຕໍ່ຢັບຢັ້ງ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ເຝົ້້າລະວັງບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຂະຫຍາຍເປັນບໍລິ ເວນກວ້າງຕິດໃສ່ຫລາຍຄົນ.

ດັ່ງນັ້ນຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນເມືອງ ກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດທຸກຂັ້ນພາຍໃນເມືອງ ຈຶ່ງຕົກລົງໃຫ້ຕັ້ງດ່ານກວດ ກາຂອງເມືອງຢູ່ຈຸດບ້ານໄຮຢ່ອນເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 10 ຕໍ່ໄປອີກ 16 ວັນ ຄືນັບແຕ່ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2021 ຫາວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021.

ພາຍໃຕ້ຮູບແບບປ້ອງກັນກວດກາ, ຄັດກອງການສັນຈອນເຂົ້າອອກເມືອງຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈໍາການ ແບບປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ ຍັງໄດ້ລົງເລິກຕິດຕາມຊີ້ນໍາບັນດາບ້ານຊາຍແດນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງ, ແນະນໍາທຸກບ້ານກວດກາປ້ອງກັນບ້ານຂອງຕົນ, ເຖິງຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພຽງໃດກໍ່ພ້ອມກັນອົດທົນຜ່ານຜ່າ.

ເພື່ອສະແດງນໍ້າໃຈຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລູກຫລານ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວເມືອງ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດ ຫລື ຮັບເຊື້ອໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.

ຂ່າວ: ຫ້ອງການ ຖວທ ທຸລະຄົມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed