Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

ປະຊາຊົນເຂດໜ້າເຂື່ອນນ້ຳງຶ່ມI ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ສ້າງຂະບວນອອກແຮງງານລວມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນສຳຄັນຂອງຊາດ

1 min read

ປະຊາຊົນເຂດໜ້າເຂື່ອນນ້ຳງຶ່ມI ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ສ້າງຂະບວນອອກແຮງງານລວມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນສຳຄັນຂອງຊາດ.

ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021 ນີ້ປະຊາຊົນເຂດໜ້າເຂື່ອນນ້ຳງຶ່ມI ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ສ້າງຂະບວນອອກແຮງງານລວມໂດຍໄດ້ມີການຖາງປ່າ, ຕັດຫຍ້າ ແລະ ອານະໄມ,ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຕາມແຄມທາງເຂດໜ້າເຂື່ອນ.

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ແລະ ຕ້ອນຮັບການເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢ່າງເປັນທາງການ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມສະອາດງາມຕາ.

ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕາມທ້ອງຖະໜົນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ປອດໄພ ໃນການເດີນທາງໄປມາເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ້.

ທີມຂ່າວ: ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed