Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

3 ບ້ານ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ  ໄດ້ຮັບການ ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກເພື່ອການພັດທະນາ.

1 min read

ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍຄື ບ້ານດົງຂາວ ,ບ້ານຫລັກ 52 ແລະ ບ້ານນ້ຳລີນ ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສ້າງຕັ້ງເປັນກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກເພື່ອການພັດທະນາ ໃນວັນທີ 10-16 ມັງກອນ ນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນພັດທະນາ ກະສິກຳ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະ ສະຫະກອນ ຈາກສູນ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ກະສິກຳແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫລີ.

ນຳໂດຍທ່ານ ສີມອນ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນຝຶກ  ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກອງທຶນ ພັດທະນາກະສິກຳ ກົມສົ່ງເສີມ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມ ຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ການສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກ ຢູ່ 3 ບ້ານ ເມືອງໂພນໂຮງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ບຸນມີ ອິນທະວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໂພນໂຮງ,ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ,ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານແລະ ຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້  ທ່ານ ສີມອນ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນຝຶກ  ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກອງທຶນ ພັດທະນາກະສິກຳ ກົມສົ່ງເສີມ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຈຸດປະສົ່ງການລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມອອກຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກຢູ່ 3 ບ້ານ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ -ນຳພາບ້ານເປົ້າໝາຍ ກະກຽມປະກອບບັນດາເອກສານຕ່າງໆເພື່ອສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມອອມຊັບ ແຊມາອຶລກຶມໂກໃຫ້ແກ່ບ້ານ.

ພ້ອມທັງແນະນຳຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການໃນການບໍລິຫານວຽກງານພາຍໃນ ກຸ່ມໃຫ້ແກ່ ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ອອມຊັບໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກັບພາລະບົດບາດ ,ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຕົນ ແນ່ໃສ່ເພື່ອໃຫ້ບ້ານໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມອອມຊັບ ຕະຫຼອດຮອດສະມາຊິກກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກ ໃຫ້ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຍົກສູງ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ມີທ່າກ້າວດີຂື້ນ.

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກ  ຢູ່ 3 ບ້ານເປົ້າໜາຍ ຂອງເມືອງຄັ້ງນີ້ ຄະນະບໍລິຫານກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກແຕ່ລະບ້ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ,ຮ່າງກົດລະບຽບ,ພາລະບົດບາດ ,ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ,ກິດຈະກຳເຄື່ອໄຫວຂອງກຸ່ມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອອມ -ການປ່ອຍກູ້ ເພື່ອໃຫ້ ຄະນະບໍລິຫານງານກຸ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກແຕ່ລະບ້ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ: ເມືອງໂພນໂຮງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ສະຫງວນລິຂະສິດ