Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

ໂຮງຮຽນ ມໍຕົ້ນ ບ້ານ ບຸ່ງພ້າວ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ

1 min read

ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້ ໂຮງຮຽນ ມໍຕົ້ນ ບ້ານ ບຸ່ງພ້າວ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ.

, ໄດ້ອະນາໄມຕາມເສັ້ນທາງ, ຖ່າງປ່າ, ຕັດຫຍ້າ  ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອວໂຮງຮຽນ ແລະ ບ້ານຂອງຕົນ, ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ຄູອາຈານ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ມໍຕົ້ນ ບ້ານບຸ່ງພ້າວເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ຈຸດປະສົງ ຂອງການອອກແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອຄວາມສະອາດງາມຕາ ແລະ ເພື່ອເປັນການຄໍານັບຮັບຕ້ອນວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດລາວຕື່ມອີກ.

ຂໍ້ມູມ+ພາບ: ອ.ຈ ຕາມົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ສະຫງວນລິຂະສິດ