Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

ແຂວງວຽງຈັນຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງຮ່າງແຜນຈັດສັນທີ່ດີນ,ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຮອບດ້ານ.

1 min read

ແຂວງວຽງຈັນຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງຮ່າງແຜນຈັດສັນທີ່ດີນ,ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຮອບດ້ານ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ,ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີບັນດາທ່ານຕາງຫນ້າຈາກກົມທີ່ດິນ,ບັນດາທ່ານເຈົ້າເມືອງ 11 ເມືອງທົ່ວແຂວງ,ບັນດາຫົວຫນ້າ,ຮອງຫົວຫນ້າ ພະແນກການ,ອົງການ,ບັນດາພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ກ່ຽວກັບແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ ວຽງຈັນເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານກໍເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ​ທີ 098/ສ​ພຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 28 ມິຖຸນາ 2018 ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ເຂົ້າ​ສູ່​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ.

ເພື່ອສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່​ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ​ທົ່ວແຂວງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາ​ເຂດ​ພື້ນທີ່ດິນປ່າ​ໄມ້ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ​​ຂອງຊີວະນາໆພັນ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ ເພື່ອຕອບ​ສະໜອງນໍ້າ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ; ສົ່ງ​ເສີມ​ການທ່ອງ ທ່ຽວ​ທຳ​ມະ​ຊາດ; ຕອບ​ສະໜອງ​​ດິນ ແລະ ນໍ້າ​ ໃຫ້​ແກ່​ການດຳລົງຊີວິດ ​ແລະ​ ຜະລິດ​ສະບຽງ​ອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງຕະຫຼອດໄປ;​ເພື່ອ​ກໍານົດ​ທິດທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍລວມຂອງການ​ຈັດສັນທີ່​ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເປັນບ່ອນອິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ການ​ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ທີ່​ດິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ພັດ​​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິຜົນສາ​ມາດ​ນຳ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສູງ​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ເຮັດໃຫ້ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

ມີລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຕິດຕາມກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ;ສ້າງເປັນແຜນທີ່ກໍານົດເຂດ, ປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນແຂວງ ຕາມຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນໂດຍອີງໃສ່ຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງ ຄົມ ໃຫ້ດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ;


ເຮັດໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຮັບຮູ້ໄດ້ຂອບເຂດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປັກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.ຫຼັກການ
ສອດຄ່ອງກັບມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030.

ຂ່າວ: ຄຳຂຽນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ສະຫງວນລິຂະສິດ