Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

ປີນີ້ ແຂວງວຽງຈັນສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນເນື້ອທີ່ 57.000ເຮັກຕາ

1 min read

ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ແຂວງວຽງຈັນ ວາງຄາດໝາຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຜະລິດເຂົ້ານາປີໃນເນື້ອທີ 57.000ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດຈະໃຫ້ບັນລຸ 4,5ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.
ທ່ານສົມອົກ ໜໍ່ຈະເລີນ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ມອບໝາຍ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ລົງສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອລົງຊີ້ນໍາແຜນການຜະລິດ ແລະແນະນໍາແນວພັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຍ້ອນມີລະບົບຊົນລະປະທານຮອງຮັບ ແລະນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກສູນຜະລິດເມັດພັນປາກແຈ້ງ ຫາກບໍ່ເກີດສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ຫລືນໍ້າຖ້ວມ ຄາດວ່າສະມັດຕະພາບການຜະລິດເຂົ້ານາປີຢູ່ແຂວງວຽງຈັນປີນີ້ຈະບັນລຸ 4,5ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.


ທ່ານສົມອົກ ໜໍ່ຈະເລີນໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ນອກຈາກຜະລິດເຂົ້ານາປີແລ້ວ ແຂວງວຽງຈັນຍັງສຸມໃສ່ຜະລິດພືດຜັກອື່ນໆອີກ ໃນເນື້ອທີ່ 22.540ເຮັກຕາ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວໃນເນື້ອທີ 8.000ເຮັກຕາ ຕົ້ນຕໍແມ່ນພືດຜັກເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫລາດຢູແຂວງວຽງຈັນ ແລະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຍ້ອນຊາວກະສິກອນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເຄີຍມີບົດຮຽນ ແລະມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນໃນການຜະລິດມາກ່ອນແລ້ວ ສະນັ້ນເບື້ອງກະສິກໍາມີແຕ່ແນະນໍາ ສົ່ງເສີມເຕັກນິກແບບໃໝ່ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮູ້ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການບົວລະບັດຮັກສາແຕ່ລະໄລຍະ.


ແຂວງວຽງຈັນແມ່ນແຫ່ລງສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະພືດຜັກໃຫ້ຕະຫລາດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະແຂວງໃກ້ຄຽງ ໂດຍຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມລ້ຽງສັດ, ກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ, ກຸ່ມຜະລິດໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະອື່ນໆ ນອກຈາກນັ້ນ ແຂວງວຽງຈັນຍັງມີພືດຜັກ ແລະໝາກໄມ້ສໍາລັບສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຈໍນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ໝາກກ້ວຍ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກໂມ ແລະພືດຜັກປອດສານພິດອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

 

ຂ່າວ: ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may have missed

ສະຫງວນລິຂະສິດ