ເມືອງແມດເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ 3 ປີ 2022 ຂອງກອງເລຂາໂພສະນາການຂັ້ນເມືອງ - Vieng Chanh News

Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

ເມືອງແມດເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ 3 ປີ 2022 ຂອງກອງເລຂາໂພສະນາການຂັ້ນເມືອງ

1 min read

ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງແມດ ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂອງກອງເລຂາໂພສະນາການຂັ້ນເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຕຽງ ອິນຕະນາມ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການໂພສະນາການຂັ້ນເມືອງ, ທ່ານ ດຣ ສີທັນ ຕັນມິ່ງ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງແມດ, ແລະ ມີຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຄື:

ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງການເມືອງ, ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຫ້ອງການສະຫະພັນກຳມະບານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ຕາງໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ.

ໄດ້ຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານໂພສະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການປະຈຳໄຕມາດ 3 ແລະ ແຜນປະຈຳໄຕມາດ 4 ປີ 2022, ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກງານເປັນແຕ່ລະຂົງເຂດຄື: ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກຄື: ການບໍລິການກວດກ່ອນເກີດ, ການເກີດ ແລະ ຫຼັງເກີດ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການປະເມີນໂພສະນາການ, ຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ມາດຕະການຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຈຳນວນໂຮງຮຽນທີໍບໍ່ມີນ້ຳສະອາດໃຊ້ ແລະ ນຳໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ, ຂົງເຂດກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ຄື:

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການປູກພືດຫຼາກຫຼາຍທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການໃຫ້ອາຫານສູງ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານທາດໂປຣຕີນ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອໂພສະນາການ, ຂົງເຂດແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງກງານ 3 ເດືອນຜ່ານມາຂອງຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນວຽກງານດ້ານໂພສະນາການມີ: ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດໃຫຍ່, ສາທິດວິທີເຮັດຫຍ້າບົ່ມ,

ສາທິດວີທີເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດ, ສອນວິທສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ສັດໃຫຍ່ມີ 11 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານລາວ 030 ສະໜອງລູກປາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານລາວ 030 ມີ 143 ຄອບເຮືອນ ແລະ ມີລູກປາທທັງໝົດ 153,500 ໂຕ, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອທົບທວນບົດບັນທຶນກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ 2 ຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານໂພສະນາການຂັ້ນເມືອງ, ນຳສະເໜີບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພສະນາການ 3 ເດືອນ ( 7 8 9 ) 2022, ເພື່ອສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານໂພສະນາການ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂພສະນາການໃນໄຕມາດ 4 ທ້າຍປີ 2022.

ຂ່າວ: ບຸນລ້ອມ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ສະຫງວນລິຂະສິດ