Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແຂວງວຽງຈັນ ລົງເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກວຽກງານອານຸລັກປ່າໄມ້

1 min read

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແຂວງວຽງຈັນ ລົງເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກວຽກງານອານຸລັກປ່າໄມ້.


ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021 ນີ້ ທີມງານໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແຂວງວຽງຈັນນຳພາໂດຍ

ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ແກ້ວພົມມາ ຫົວໜ້າໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກວຽກງານອານຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້

ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານທາດ ເມືອງໂພນໂຮງ,ໂດຍມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຄູອາຈານ, ພ້ອມດ້ວຍຫຼານນ້ອຍນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.


ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກວຽກງານອານຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ມີການອະທິບາຍໂພສເຕີ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງປ່າໄມ້, ກ່ຽວກັບສັດປ່າ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງສັດປ່າ, ອະທິບາຍໂພສເຕີ ກ່ຽວກັບການລ່າສັດປ່າຢ່າງສະຫຼາດ, 5ປັດໄຈຂອງນັກລ່າ, ອະທິບາຍໂພສເຕີ ກ່ຽວກັບເຂດຫວງຫ້າມ, ອະທິບາຍໂພສເຕີ ແລະ ສາຍວີດີໂອ ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດປ່າມາສູ່ຄົນ,

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບໂພສເຕີດັ່ງກ່າວ ເພຶ່ອຮັບລາງວັນ, ພິເສດຍັງໄດ້ມີກິດຈະກຳຫຼິ້ນເກມ ແລະ ສະແດງລະຄອນສັ້ນທີ່ສ່ອງແສງເຖິງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອານຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ.


ທັງໝົດນີ້ ກໍ່ເພຶ່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຄູອາຈານ ແລະ ຫຼານນ້ອຍນັກຮຽນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ມີຕໍ່ຄົນເຮົາ ແລະ ປະເທດຊາດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນຕອນທ້າຍໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແຂວງວຽງຈັນຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ.


ຂ່າວ : ບຸນມາ ແກ້ວບຸດດາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed