04/06/2021 - Vieng Chanh News

Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: June 4, 2021

1 min read

ແຂວງວຽງຈັນ ສ້າງຂະບວນການສະເຫລີມສະຫລອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 5 ມິຖຸນາ 2021 ຄົບຮອບ 49 ປີ. ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ...

1 min read

ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກມູນນິທິ ເຟຣດໂຮໂລ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນມູນຄ່າ 107.800.000 ກີບ. ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021 ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກມູນນິທິເຟຣດໂຮໂລ ປະຈຳ ສປປ ລາວ...

1 min read

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ມີຖຸນາ 2021ນີ້ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການການປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບເຊັ່ນ: ຕົ້ນຄູນຈໍານວນ 50 ຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນຝາງແດງຈໍານວນ 160 ຕົ້ນ ລວມທັງໝົດ 210 ຕົ້ນ ປູກໃສ່ຕາມສອງຟາກທາງລະຫວ່າງສາມແຍກບ້ານປາກແຈ້ງ ຫາ ບ້ານໃໝ່ໜອງຄວາຍ...

You may have missed

ສະຫງວນລິຂະສິດ