05/06/2021 - Vieng Chanh News

Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: June 5, 2021

1 min read

ເພຶ່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການ ປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກ ຮັກສາ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ. ວັນທີ 4 ມີຖຸນາ 2021 ນີ້ ທາງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເມືອເຟືອງ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາການນຳຂັ້ນເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະນັກທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ...

You may have missed

ສະຫງວນລິຂະສິດ