Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: October 4, 2021

1 min read

ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງວ່າການເມືອງ-ສູນປະຈໍາການຂອງຄະນະສະເພາະກິດເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຄອບຄົວ ທ່ານ ຄູນພີ ພິມມະສອນ ຫົວໜ່ວຍຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຫີນ-ຊາຍ ເຊິ່ງເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບຄັ້ງນີ້ ມີນໍ້າດື່ມ ຈໍານວນ 35 ແພັກ,...

1 min read

ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕ້ານ-ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ແຜ່ລະບາດໃນປະຈຸບັນນີ້.ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມານີ້ ກຸ່ມນັກທຸລະກິດເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ປະກອບມີ ສະພາການຄ້າເມືອງ ແລະ ບໍລິສັດເຊັກໂກ້ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອວັດຖຸປັດໃຈເປັນເຄື່ອງບໍລິໂພກ. ເຊີ່ງປະກອບມີ: ມີ່ໄວໆຈຳນວນ 20...