Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: October 16, 2021

1 min read

ເຖິງ : ບັນດາພະແນກການ, ກອງບັນຊາການ, ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ. ເລື່ອງ: ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງ ພະຍາດ COVID-19. ອີງຕາມ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ...

You may have missed