Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: November 17, 2021

1 min read

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງໆວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືການກໍານົດການພັດທະນາຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ 443 ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເມືອງວຽງຄໍາແມ່ນນອນຢູ່ໃນການພັດທະນາ 3 ເມືອງລ້ອງງື່ມຄື: ພັດທະນາເມືຶອງວຽງຄໍາໃຫ້ເປັນເທດສະບານຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ເປັນສູນກາງການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ, ອີງຕາມການກໍານົດ 3 ເຂດການພັດທະນາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການ 5...

You may have missed