Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: November 26, 2021

1 min read

ປະຊາຊົນເຂດໜ້າເຂື່ອນນ້ຳງຶ່ມI ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ສ້າງຂະບວນອອກແຮງງານລວມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນສຳຄັນຂອງຊາດ. ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021 ນີ້ປະຊາຊົນເຂດໜ້າເຂື່ອນນ້ຳງຶ່ມI ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ສ້າງຂະບວນອອກແຮງງານລວມໂດຍໄດ້ມີການຖາງປ່າ, ຕັດຫຍ້າ ແລະ ອານະໄມ,ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຕາມແຄມທາງເຂດໜ້າເຂື່ອນ. ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ...

You may have missed