Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: November 28, 2021

1 min read

ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງການນໍາເມືອງ, ຄະນະສະ ເພາະກິດເມືອງ ແລະ ແພດໝໍຄະນະຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານສັກຢາຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ເລັ່ງລົງມືສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ແບບຕະລຸມບອນ ຕາມແຜນການ ແລະ ລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນເກັບກໍາສັງລວມໄວ້. ໂດຍຈັດຕັ້ງກັນລົງໄປສັກໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ກັບເຮືອນເລີຍ, ເປັນຕົ້ນ: ຜູ້ເຖົ້າ, ຄົນພິການໄປມາຍາກ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດສັກໄດ້, ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມາເຖິງປະຈຸບັນ ທົ່ວເມືອງສາມາດສັກວັກຊິນເຂັມທີໜຶ່ງໄດ້ 30,391...

You may have missed