Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: January 6, 2022

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວາລະແຫ່ງຊາດ ຢູ່ບ້ານຫີນໂງ່ນ ຈຸດສຸມພັດທະນາຜາເຈົ້າ ເມືອງກາສີ  ໂດຍການນຳພາຂອງທ່ານ ແພງຄໍາ ຈັນທະມຸງຄຸນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນໍາຈຸດສຸມຜາເຈົ້າ. ພິທີເຜີຍແຜ່ວາລະແຫ່ງຊາດ ຢູ່ບ້ານຫີນໂງ່ນ ຈຸດສຸມພັດທະນາຜາເຈົ້າ, ມີຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນເມືອງ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການ,ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແລະ ພະນັກງານວິຊາການ,ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ການລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງທ່ານ ແພງຄໍາ ຈັນທະມຸງຄຸນ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ໜ້າວຽກຂອງວຽກງານຮາກຖານມີຈຸດ...

ສະຫງວນລິຂະສິດ