16/09/2022 - Vieng Chanh News

Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: September 16, 2022

1 min read

ໃນວັນທີ່ 7 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ສະຖານທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳປູຄຳ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີພິທີຕ້ອນຮັບການລົງຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ນາງ ຄານີ ວິກນາລາຈາ ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP, ມີທ່ານ ນາງ ແຄັດທະລີນາ ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ...

1 min read

ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ນີ້ສະພາການຄ້າເມືອງໝື່ນໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວ09 ເດືອນ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 03 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງສະພາການຄ້າ-ອຸດສະຫະກຳເມືອງໝື່ນ, ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ພາລະບົດບາດຂອງສະພາກາ,ນຄ້າ-ອຸດສະຫະກຳເມືອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຂວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 225/ສຄອ,ວຈ ລົງວັນທີ...

You may have missed

ສະຫງວນລິຂະສິດ