02/11/2022 - Vieng Chanh News

Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: November 2, 2022

ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2022 ນີ້, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ທີມງານກອງກວດກູ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະທໍາກອງທັບ(ກອງ58) ຂຶ້ນຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຍົມສອນ ຄໍາມາສີ...

ສະຫງວນລິຂະສິດ