09/11/2022 - Vieng Chanh News

Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

Day: November 9, 2022

1 min read

ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2022ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໄລຍະ 2, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດ ໂຄງການ, ມີທ່ານ ອຸທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕິກະຊ່ວງ ຖວທ , ມີບັນດາທ່ານຕ່າງໜ້າກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,...

ສະຫງວນລິຂະສິດ