Vieng Chanh News

ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

#ຂ່າວ #ອົງການກາແດງ #ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ

1 min read

ອົງການກາແດງ ແຂວງວຽງຈັນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ກັບສູນປິ່ນປົວ ໂຄວິດ19.   ໃນວັນທີ 11/10/2021 ອົງການກາແດງແຂວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການກາແດງສະວິດສ ໄດ້ມອບເຄື່ອງໃຊ້ພື້ນຖານ ແລະ ຜ້າອະນາໄມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ19ຢູ່ສູນໂພນໂຮງ ແລະ ສູນໂຮງໂຮງພະຍາດບານເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້ +ສູນໂພນໂຮງ - ເຄື່ອງໃຫ້ພື້ນຖານ67ຊຸດ - ຜ້າອະນາໄມຜູ້ຍິງ20ອັນ -...

You may have missed